How to Pass Driving License Exam in Nepal | Knowledge of Driving Rules MCQ Questions

195
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal

For Class A (Motorcycle / Scooter / Moped) and Class K (Scooter / Moped) Driving License Exam in Nepal, the candidates must pass written exam of driving license. The Transport management office has provided a list of 500 all the probable MCQ objectives questions for driving license exam in Nepal. The questions for driving license exam for category A and category K in Nepal must be prepared from those set of questions.

Here you can get those all important 90 questions for driver’s license exam in Nepal related to Knowledge of Driving Rules. At a time, a list of 20 questions are displayed and you can see your score in driving license exam and the correct answers. You can again play this quiz of driving license exam objective MCQ questions and practice next set of 20 questions. If you practice all the questions provided here, you can surely pass the Driving License Written Exam in Nepal.

वर्ग क /A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड) र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड)को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागी लिईने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह २०७८। यातायात ब्यबस्था कार्यालयले नेपाल मा चालक लाइसेन्स परीक्षा को लागी सबै सम्भावित प्रश्नहरुको एक सूची प्रदान गरेको छ। नेपाल मा Category A र Category K को लागी लिखित परीक्षा मा प्रश्नहरु ती सेट बाट मात्र तयार गर्नुपर्ने छ।

यहाँ तपाइँ नेपाल मा Driving License Exam परीक्षा को लागी सबै 90 महत्वपूर्ण प्रश्नहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटकमा २० वटा Driving License Exam Objective MCQ Questions हरु को सूची प्रदर्शित गरीन्छ र तपाइँको स्कोर र सहि उत्तर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ फेरि Driving License Exam Objective Questions को प्रश्नोत्तरी खेल्न र २० प्रश्नहरुको अर्को सेट अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यहाँ उपलब्ध सबै प्रश्नहरुको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पक्कै Driving License Written Exam Nepal पास गर्न सक्नुहुन्छ।

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति राजस्व बुझाउनु पर्दछ?

#2. कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन आवश्यक छ?

#3. सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि के के कागजात चाहिन्छ?

#4. सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कुन कुन परीक्षा उत्तिर्ण हुनुपर्छ?

#5. हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो?

#6. तेस्रो पक्ष बीमा भनेको के हो?

#7. कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन आवश्यक छैन?

#8. बढी भार तान्नु पर्यो भने कुन गियरमा सवारी चलाउनु पर्छ?

#9. सवारी साधन कर तलकामध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ?

#10. प्रदुषण जाँच पास स्टीकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ?

#11. यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु कुन सरकार मातहत रहेका छन?

#12. सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा पास गरेपछि कति पटक प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाइन्छ?

#13. मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनु पर्दछ?

#14. सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?

#15. सवारी चालकले कुन कुन कागजपत्रहरु अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर हिँड्नुपर्दछ?

#16. सवारीको सामान्य पार्टपूर्जा परिवर्तन गर्न कसबाट स्वीकृति लिनु पर्छ?

#17. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार मझौला र सानो सवारीको चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कति उमेर पुगेको हुनुपर्दछ?

#18. अन्तर-प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण कसले गर्दछ?

#19. विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ?

#20. कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here