How to Pass Driving License Exam in Nepal | Knowledge of Driving Rules MCQ Questions

191
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal
Driving-License-Important-MCQ-Questions-Nepal

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

For Class A (Motorcycle / Scooter / Moped) and Class K (Scooter / Moped) Driving License Exam in Nepal, the candidates must pass written exam of driving license. The Transport management office has provided a list of 500 all the probable MCQ objectives questions for driving license exam in Nepal. The questions for driving license exam for category A and category K in Nepal must be prepared from those set of questions.

Here you can get those all important 90 questions for driver’s license exam in Nepal related to Knowledge of Driving Rules. At a time, a list of 20 questions are displayed and you can see your score in driving license exam and the correct answers. You can again play this quiz of driving license exam objective MCQ questions and practice next set of 20 questions. If you practice all the questions provided here, you can surely pass the Driving License Written Exam in Nepal.

वर्ग क /A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड) र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड)को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागी लिईने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह २०७८। यातायात ब्यबस्था कार्यालयले नेपाल मा चालक लाइसेन्स परीक्षा को लागी सबै सम्भावित प्रश्नहरुको एक सूची प्रदान गरेको छ। नेपाल मा Category A र Category K को लागी लिखित परीक्षा मा प्रश्नहरु ती सेट बाट मात्र तयार गर्नुपर्ने छ।

यहाँ तपाइँ नेपाल मा Driving License Exam परीक्षा को लागी सबै 90 महत्वपूर्ण प्रश्नहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटकमा २० वटा Driving License Exam Objective MCQ Questions हरु को सूची प्रदर्शित गरीन्छ र तपाइँको स्कोर र सहि उत्तर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ फेरि Driving License Exam Objective Questions को प्रश्नोत्तरी खेल्न र २० प्रश्नहरुको अर्को सेट अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ यहाँ उपलब्ध सबै प्रश्नहरुको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पक्कै Driving License Written Exam Nepal पास गर्न सक्नुहुन्छ।

Results

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन?

#2. सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो?

#3. निजी सवारीले सवारी कर कहिलेसम्म तिरी सक्नु पर्दछ?

#4. कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बीमा गराउन आवश्यक छ?

#5. सवारी साधनको जाँचपासको काम कसले गर्दछ?

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

#6. तेस्रो पक्ष बीमा भनेको के हो?

#7. सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (व्लूबुक) भनेको के हो?

#8. सवारी चालकको अवस्था देहायमध्ये कस्तो हुनु पर्दछ?

#9. देहायको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ?

#10. सवारी चालकले कुन कुन कागजपत्रहरु अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर हिँड्नुपर्दछ?

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

#11. कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन?

#12. आफ्नो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नु परेमा कहाँ जानुहुन्छ?

#13. कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ?

#14. सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कुन कुन परीक्षा उत्तिर्ण हुनुपर्छ?

#15. हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ?

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

#16. विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ?

#17. इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा झट्ट हेर्दा देहायकामध्ये कुन कुराको जानकारी हुदैन?

#18. सवारी दर्ताको प्रमाण पत्रको म्याद समाप्त भएको कति वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुन्छ?

#19. हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो?

#20. सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नाघेको कति समयभित्र नवीकरण गराएमा जरिवाना लाग्दैन?

Recently updated on January 11th, 2022 at 01:51 pm

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here