Nepal Electricity Auhority Technical Old Question Paper 2080 | NEA Electrical Level 5 Supervisor First Question Paper

186
Nepal Electricity Authority NEA Old Question Paper
Nepal Electricity Authority NEA Old Question Paper

Here you can practice Nepal Electricity Authority Technical Old Questio Paper of 2080. This quiz has all the NEA Electrical Level 5 Supervisor First Question Paper asked in 2080 examination.

Practice NEA Electrical Level 5 Supervisor First Question Paper asked in Loksewa Aayog Examination of 2080.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. An open CT has .......

#2. विद्युत प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयले ग्राहकको छुट विलिङ् गरेको रकम कति दिनभित्र बुझाउने | गरी सूचना दिनुपर्छ ?

#3. विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ बमोजिम विद्युत चोरी गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति वा ग्राहक वा संस्थाले वितरकलाई बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएपछि कति समयभित्र उपभोक्तालाई पुनः विद्युतको लाइन जडान गरिदिनु पर्छ ?

#4. विद्युत चोरी मानिने अवस्थाबारे विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ?

#5. Kirchhoff's voltage is defined as ......

#6. विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ को नियम मा गरिएको छ ।

#7. Apparent power can be calculated by.....

#8. आवेदकले उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नु अगावै निजी ट्रान्सफरमर राखि ५० केभिए भन्दा बढीको विद्युत माग गर्दा के गर्नुपर्छ ?

#9. Two resistors R1 and R2 give combined resistance of 4.5Ω when in series and 1Ω when in parallel, the resistances are ........

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here