TSC Lower Secondary Old Question Paper 2079 | Teachers Service Commission First Paper

432
Teachers Service Commission TSC Lower Secondary Old Question Paper
Teachers Service Commission TSC Lower Secondary Old Question Paper

This quiz contains TSC Lower Secondary Old Question Paper 2079. All the questions from teachers service commission first paper have been prepared in the quiz format so that you can practice to get success and know the patterns and important question that are asked in TSC Lower Secondary Level Examination.

Teachers Service Commission TSC Lower Secondary Old Question Paper 2079

Results

#1. नेपालको संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा ....... पाउने हक रहेको छ ।

#2. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यकम कसले स्वीकृत गरेपछि लागु हुने व्यवस्था छ?

#3. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम शिक्षणको माध्यम भाषा कुन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

#4. राष्ट्रिय शिक्षा नीति. २०७६ अनुसार कति समयमा शिक्षकका लागि सधन पुनर्ताजगी तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ?

#5. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि अनिवार्य गरिएको अनुसन्धान तलका मध्ये कुन हो ?

#6. सामान्य व्यावसायिक सीप (Soft Skill) अन्तर्गत नपर्ने तलका मध्ये कुन हो?

#7. बालबालिकाले आफ्नो गति र क्षमता अनुसार रमाइलोसँग सिक्ने बातावरण भएको विद्यालय ....... विद्यालय हो ।

#8. सिकाइ भन्नाले केलाई जनाउँदछ।

#9. निकटदूर (Proximodistal) नियम केसँग सम्बन्धित छ ?

#10. बाह्य व्यक्तिको सम्पर्कबाट कुनै कार्यप्रति जागृत हुने प्रेरक कुन प्रकारको प्रेरक हो?

#11. विद्यालय समुदाय सम्बन्धको कुरा गर्दा विद्यालय समाजको एक .... का रुपमा रहन्छ ।

#12. सार्वजनिक विद्यालय विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्राप्तिको स्रोतमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here