Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

145
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains all the important and probable Teachers Service Commission model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission Model Question Paper Set 1

Read the latest Teachers Service Commission TSC Job Vacancy for Secondary Level Teachers.

Download Teachers Service Commission TSC Syllabus for Secondary Level Examination of all Subjects.

Practice the below given Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Secondary Level and Lower Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो ?

#2. सुन्दरलाल बहुगुणाको निधन कहिले भयो ?

#3. लचिलो समयतालिका आधारित हुने शैक्षिणिक संगठन कुन हो?

#4. कुनै महिनाको पाँचौँ दिन मंगलबार पर्छ भने सो महिनाको १८ औं दिनको ३ दिनपछि के बार पर्छ?

#5. तलका कथन अध्ययन गरी विचार गर्नुहोस । १. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको एकमात्र स्रोत सामुदाय हो । २. बालबालिकाको सामाजिकीकरणमा समुदाय र विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। ३. विद्यालय समूदायको ऐना हो र समाजमा भएको विवधता तथा स्वरुप विद्यालयमा झल्किन्छ। ४. विद्यालय विकासमा समाजको र समाजको विकासमा विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।

#6. अङग्रेजी भाषामा प्रयोग हुने Record शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ?

#7. कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन ?

#8. नेपालको सबैभन्दा लामो पक्की पुल कुन जिल्लामा रहेको छ ?

#9. सामाजिक न्यायको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख भएको छ ?

#10. विद्यालय सुधार योजना (SIP) कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ ?

#11. सामान्यतया सूर्य ग्रहण कति प्रकारका हुन्छन् ?

#12. दैनिक पाठयोजनामा उल्लेख गरिने मूल्यांकनको प्रकृति कस्तो हुनुपर्दछ ?

#13. तलकामध्ये शिक्षकको पेसागत जिम्मेवारी अन्तर्गत कुन पर्दछ ?

#14. मूलत : शैक्षिक योजनामा के के कुराहरु समावेश भएका हुन्छन ?

#15. शिक्षकको कार्यसम्पदा मूल्यांकन गर्दा अध्यापन गरेको सम्बन्धि विषय विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिबापत कति अंक दिने व्यवस्था छ ?

#16. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हुनेछ ?

#17. देहायकामध्ये कुनले डाटालाई स्थायी रुपमा भण्डार गर्ने कार्य गर्दैन ?

#18. देहायकामध्ये नमिल्दो छुट्याउनुहोस् ।

#19. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाँउपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ ?

#20. कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई (SR Learning Theory) वा संयोजनवादका नामले पनि चिनिन्छ ?

#21. आसियानको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ ?

#22. स्थानीय पाठयक्रमको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो ?

#23. कुनै सामुदायक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अध्ययन विदा कसले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ?

#24. शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित) अनुसार संस्थागत विद्यालयको अध्यक्षको मनोनयन कसले गर्दछ ?

#25. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङकन गर्न ............... मा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ?

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here