Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level Set 2

124
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions
Teachers Service Commission Lower Secondary and Secondary Level Model Questions

Here is a list of Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Lower Secondary and Secondary Level that you can practice for the competitive examination. It contains all the important and probable Teachers Service Commission model question paper for Examination of Lower Secondary and Secondary Level.

Teachers Service Commission Model Question Paper Set 1

Read the latest Teachers Service Commission TSC Job Vacancy for Secondary Level Teachers.

Download Teachers Service Commission TSC Syllabus for Secondary Level Examination of all Subjects.

Practice the below given Teachers Service Commission TSC Model Question Paper for Secondary Level and Lower Secondary Level Examinations.

Results

Your score is more than 70%, you can practice more and score good in the examination.

Your score is less than 70%, so try to practice more and score good.

#1. अनौपचारिक शिक्षा परिषद कति सदस्य रहने व्यवस्था छ ?

#2. दिइएका चित्रहरुको क्रमलाई आधारमा मानेर दिइएका विकल्प मध्ये एउटा सही विकल्प छनोट गर्नुहोस् ।

#3. विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार विपत व्यवस्थापन अन्तर्गत कुन क्रियाकलाप समावेश हुन्छ ?

#4. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङकन गर्न ............... मा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ?

#5. देहायकामध्ये कुन साधारण उद्देश्यको उदाहरण हो ?

#6. Internet का जन्मदाता भनेर कसलाई चिनिन्छ ?

#7. पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका , २०७६ अनुसार पाठयक्रम विकासका चरण कति छन ?

#8. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हुनेछ ?

#9. एसियाली विकास बैंकमा एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका कति राष्ट्र सदस्यका रुपमा रहेका छन् ?

#10. एउटा रेडियोको मूल्य रू. 2500 र एउटा क्यामराको मूल्य रू. 1500 भए रेडियो र क्यामेराको मूल्यको अनुपात कति हुन्छ ?

#11. पत्ता लगाउनुहोस् 1,9,25,49,81,?

#12. MONKEY लाई XDJMNL लेखिन्छ भने TIGER लाई के लेखिन्छ ?

#13. समुहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् |

#14. अनौपचारिक शिक्षाको पाठयक्रम तथा पाठयपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ ?

#15. विद्यालय सुधार योजना (SIP) कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ ?

#16. लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका , २०७८ अनुसार ९० र सो भन्दा माथि उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अंक कति हुन्छ ?

#17. उपचारात्मक शिक्षण शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ ?

#18. सामाजिक न्यायको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख भएको छ ?

#19. कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोगकर्ता वा प्रमाणीकरणका लागि क्यारेक्टरहरुको शब्द वा स्ट्रिङलाई के भनिन्छ ?

#20. तेस्रो अन्तराष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहिले भयो ?

#21. प्राप्तांकका बिचमा रहेको अंकलाई के भनिन्छ ?

#22. कुन जोडी सहि छ ?

#23. विद्यार्थीहरू धेरै भएका कोक्षामा शिक्षण गर्दा कुन विधि बढी उपयोगउ हुन्छ ?

#24. देहायकामध्ये नमिल्दो छुट्याउनुहोस् ।

#25. 39 जना मानिसले एउटा रोड बनाउन दैनिक 5 घण्टा को दरले काम गर्दा 12 दिनमा सक्छन् भने सो काम 30 जना मानिसले दैनिक 6 घण्टाको दरले गर्दा कति दिनमा सक्छन् ।

Finish

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here